Directori

AURELIA STROE

Născută 06.07.1932, Brăila.
Studii: ASE, Faculatatea de Finanţe Credit şi Evidenţă Contabilă ,1955
Activitate profesională:
1955 – 1956 Asistent, Catedră Ec. Politică la Institutul Medico Farmaceutic Bucureşti
1956 – 1958 Asistent, Catedră Ec. Politică la Institutul Politehnic Bucureşti
1958 – 1987 Profesor
1966 - 1972 Director Liceul Economic nr. 1

 

 

 

ANA CONSTANTIN

Născută 07.06.1937, Bucureşti.
Studii: ASE Bucureşti 1961 – 1967
Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică
Doctor în Economie – 1980
Activitate profesională:
1955 – 1964 Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri
1964 – 1969 Consiliul General al Sindicatelor
1970 – 1972 Director Adjunct Liceul Economic nr. 1
1972 – 1982 Director Liceul Economic nr. 1
1990 – 1998 Inspector Şcolar de Specialitate ISMB
1998 – 2006 Profesor Asociat ASE
 

 

VIORICA ŞTEFĂNESCU

Născută 16.07.1928 Buzău.
Studii: Facultatea de Drept Bucureşti,1962
Activitate profesională:
1950-1951 Ministerul Agriculturii, referent şef
1953-1955 Intreprinderea Drum Nou Ploiesti, tehnician
1955-1957 Institutul de Mine Bucureşti, preparator
1957-1958 Institultul de Petrol Gaze si Geologie , preparator
1968 - 1982 Profesor, Liceul Economic nr. 1
1972 -1982 Director Adjunct Liceul Economic nr.1
1982 – 1986 Director Liceul Economic nr. 1

 

 

ION STANCIU
Născut 23.09.1941 , Bucureşti
Activitate profesională:
1959-1964 Muncitor
1964-1968 Profesor, Şcoala 119 Bucureşti
1968-2008 Profesor Liceul Economic 1
1982-1986 Director Adjunct Liceul Economic nr.1
1986-1990 – Director Liceul Economic nr. 1

 

 

 

 

GABRIELA CONSTANTIN
Născută 21.10.1942 în Cernăuţi, URSS
Studii : Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi Facultatea Fizică, 1967
Activitate profesională :
1967 – 1999 Profesor la Liceul Economic nr. 1
1971 – 1979 Director Adjunct Liceul Economic nr. 1
1990 – 1999 Director Liceul Economic Virgil Madgearu Bucureşti
 

 

 

 

 

MARIA LANCOR
Născută 18.10.1944 Sibiu
Studii: Universitatea Bucureşti Facultatea Limba şi Literatura Română
Activitate profesională:
1965 – 1968 Profesor Şcoala gen. Necşeşti, Teleorman
1968 – 1969 Profesor Şcoala generala 72, Şcoala generală 111, Şcoala generală 119, Bucureşti
1969 – 1974 Şcoala generală 153 Bucureşti
1974 – 2005 Colegiul Economic Virgil Madgearu, Bucuresti
1999 – 2003 Director , Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti

 

 

 

OLIVIA RUSU MÂNDRUŢIU
Născută la 23.09.1948, Câmpia Turzii, Jud. Cluj
Studii :
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Facultatea de Filologie,secţia română-franceză, 1971
Activitate profesională :
Profesor -1971-2008
Câmpia Turzii (Şcoala’’ Mihai Viteazul’’), Cluj Napoca (Colegiul Naţional’’ George Bariţiu’’,’’Ady-Sincai’’, Liceul ‘’Nicolae Bălcescu’’, ‘’Simion Barnuţiu”), Bucureşti (Colegiul Economic ‘’Virgil Madgearu’’)
1976-1979 Director Câmpia Turzii, (‘’Mihai Viteazul’’)
1995-1996 Director Cluj Napoca (‘’Simion Barnuţiu’’)
2003-2006 Director Colegiul Economic ‘’Virgil Madgearu’’ Bucureşti
2006-2010 Director Adjunct Colegiul Economic ‘’Virgil Madgearu’’ Bucureşti
Membră a Uniunii Scriitorilor din România

 

ROXANA CARMEN IONESCU
Născută la : 02.10.1961 , Bucureşti
Studii: Liceul Economic Nr. 1 Bucureşti
ASE Bucureşti - Facultatea Finanţe Contabilitate, Master - Managementul Educaţional, Universitatea Credis
Managementul Comunicării şi al Resurselor Umane, Universitatea Bucureşti
Alte cursuri post universitare de formare şi perfecţionare profesională
Activitate profesionlă:1984-1990 economist
1990-1999 profesor Liceul Economic “Virgil Madgearu “
1999-2002 Director Adjunct Colegiul Economic “ Virgil Madgearu”
2002-2006 Inspector cu Managementul Şcolar, Evaluare Instituţională Învaţămant particular, Alternative Educaţionale, Sector 1, Bucureşti
2006-prezent..... Director Colegiul Economic “Virgil Madgearu“


 


Link-uri utile

Proiectul CIVITAS „TINERII SpectACTORI în AREOPAG”Scopul principal al proiectului „TINERII SpectACTORI în AREOPAG” , derulat in perioada 17.11.2014 – 14.12.2014 a fost acela de a stimula implicarea civică, conştientă şi responsabilă, a tinerei generaţii în viaţa comunităţii prin exersarea drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti. Metoda folosită în cadrul proiectului este teatru forum ca formă de teatru ce creează premisele interacţiunii proactive dintre actori şi public, dând posibilitatea tinerilor să caute împreună soluţii realiste şi eficiente.
Grupul ţintă a fost reprezentat de 528 de elevi de la 8 unităţi de ȋnvăţământ din Bucureşti.
Citiţi mai multe 


Academia de studii economice


Oferta educaţională a Academiei Tehnice Militare
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015