Olimpiada de Biologie - Etapa pe municipiu - 2 martie 2013
 

UPDATE2:Componenta lotului reprezentativ al municipiului Bucuresti la faza nationala a olimpiadei de biologie Cluj 1 – 5 aprilie 2013.
UPDATE:Rezultatele finale obtinute de elevii participanti ordonate dupa medii.
Rezultatele obtinute de elevii participanti.

Accesul elevilor in sala de concurs se va realiza in intervalul orar 8.30 – 9.00, in baza unui act de identitate.

Concursul va incepe la ora 10.00.
Baremul va fi afisat la ora 12.55.
Click pentru repartizarea pe sali.  

 

Repartizarea locurilor

În anul şcolar 2012/2013 pentru faza naţională a olimpiadei de biologie, au fost repartizate pentru municipiul Bucureşti,18 locuri, din care câte 3 pentru fiecare nivel de clasa (total 15 ) si 3 locuri suplimentare, ca urmare a premiilor obţinute în anul precedent.
 - Sunt declaraţi calificaţi pentru faza nationala primii trei elevi pe nivel de studiu, care au obtinut cel putin 70 puncte.
 - În situaţia în care nu se completează locurile distribuite pentru un anumit an de studiu, conform precizărilor regulamentului ( cel putin 70 puncte), acestea vor fi ocupate de elevii care au punctajul cel mai mare în clasamentul general al participanţilor la faza municipală.
- Locurile suplimentare acordate de M.E.N. vor fi ocupate de elevii din invăţământul liceal în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut (dar nu mai mic de 70 puncte), în clasamentul general al participanţilor la faza municipala, indiferent de clasă.
 

TRANSELE DE PREMIERE

  • PREMIUL I 100 – 91 puncte
  • PREMIUL II 90 – 81 puncte
  • PREMIUL III 80 – 71 puncte
  • MENTIUNE 70 – 60 puncte

 

DEPARTAJAREA ELEVILOR IN CAZ DE PUNCTAJE EGALE

Criteriile de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în
situaţia calificării la faza naţionala a olimpiadei sunt :
1. punctajul mai mare obtinut la faza pe sector în anul şcolar 2012 – 2013;
2. participare în lotul naţional în anul scolar 2011-2012;
3. premiul obţinut la faza naţionala în anul scolar 2011-2012;
4. punctajul mai mare obţinut la faza pe municipiu în anul scolar 2011-2012;
5. punctajul mai mare obţinut la faza pe şcoala în anul şcolar 2012 – 2013.


 

CONTESTATII

- Contestatiile se vor depune şi înregistra, luni 4 martie 2013, între orele 9,00- 15,00 la secretariatul Colegiului Economic "Virgil Madgearu", respectiv Şcolii Gimnaziale nr.39.
- Conform prevederilor REGULAMENTUL PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE ,Nr.28694/ 07.02.2012, precum si OMECT 3035/10.01.2012 „elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise”.
Rezultatele contestaţiilor vor fi afişate marţi 5 martie 2013 ,dupa ora 15.00 , la avizierul unităţii şi pe site-ul liceului (www.madgearu.ro).

 

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015