Programul EURO 200 de achiziționare a unui calculator
 

Elevii cu venituri lunare sub 150 lei pe membru de familie pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 euro pentru un calculator.

Părinții sau ocrotitorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de acest ajutor vor prezenta, la secretariatul colegiului, următoarele documente doveditoare:

  • cerere tip(se ridica de la secretariatul colegiului).
  • copie a certificatului de nastere(pentru elev).
  • copie a actului de identitate(pentru elev si parintele care completeaza cererea).
  • copii ale certificatelor de nastere si a actelor de identitate pentru ceilalti membri de familie.
  • adeverinte de VENIT BRUT in luna FEBRUARIE 2013, in original( pentru parinti sau ocrotitori legali). Daca nu sunt angajati vor prezenta o declaratie in acest sens intocmita la notarul public
  • Adeverinte de elev/student pentru ceilalti frati sau surori in care sa se mentioneze daca primesc sau nu primesc bursa si cuantumul acesteia pe luna FEBRUARIE 2013.

Solicitanții ajutorului financiar pentru achizionarea unui calculator sunt: unul dintre părinții elevului sau ocrotitorul legal.

Termenul de depunere a dosarului, la secretariat, este de 22 Mai 2013.

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015