Programul Financiar „Bani de liceu” anul scolar 2012-2013
15 Sep 2012
 

 

Criterii pentru acordarea sprijinului financiar "Bani de Liceu":

- Beneficiari ai programului național de protecție socială "BANI DE LICEU" sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut pe membru de familie, realizat în ultimile 3 luni anterioare depunerii dosarului(iunie, iulie, august 2012) este de maxim 150 lei RON, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă în cazul respectării condiției de venit precizate.

- La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de familie în ultimile 3 luni anterioare depunerii dosarului, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii, burselor sociale, precum și altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

- Termenul de familie înseamnă soțul și soția sau soțul, soția și copii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună cu copii aflați în întreținerea sa. Este asimilat termenul de familie:

  • situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copii aflați în întreținerea sa;
  • bărbatul și femeia necăsătoriți, copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

 

 

 ACTE NECESARE:

- cerere (MODEL TIP);
- copie a certificatului de naștere (al elevului);
- copie a actului de identitate(al elevului);
- copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei; 

- acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnav de TBC și se află în evidența dispensarului școlar, că suferă de: diabet, o boală maligna, sindrom de malabsorbție gravă, insuficenta renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatie congenitala, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, cf. OUG nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurari sociale de sănătate, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei.

- acte doveditoare, ÎN ORIGINAL, privind veniturile membrilor familiei(adeverințe cu venitul brut pe ultimile 3 luni - iunie, iulie, august 2012);

 

TERMEN DE PREDARE, LA COMISIE, 21 SEPTEMBRIE 2012

 

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015